| | RSS订阅
中国金属新闻网
当前位置: 首页 » 钢铁 » 钢管 » 钢管价格 » 正文

苹果彩票快乐飞艇注册官网

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
焊管 4分*2.75mm Q195-215 沈阳雷明 4150- 无货
焊管 6分*2.75mm Q195-215 沈阳雷明 4030- 无货
焊管 1寸*3.25mm Q195-215 沈阳雷明 3990- 无货
焊管 1.2寸*3.25mm Q195-215 沈阳雷明 3990- 无货
焊管 1.5寸*3.25mm Q195-215 沈阳雷明 3910- 无货
焊管 2寸*3.5mm Q195-215 沈阳雷明 3910- 无货
焊管 2.5寸*3.75mm Q195-215 沈阳雷明 3910- 无货
焊管 3寸*3.75mm Q195-215 沈阳雷明 3910- 无货
焊管 4寸*3.75mm Q215-235 沈阳雷明 3900- 无货
焊管 5寸*4.5mm Q215-235 沈阳雷明 4040- 无货
焊管 6寸*4.5mm Q215-235 沈阳雷明 4040- 无货
焊管 8寸*6.0mm Q215-235 沈阳雷明 4150- 无货
焊管 6分*2.5mm Q195-215 天津友发 4090-
焊管 1寸*3.0mm Q195-215 天津友发 4030-
焊管 1.5寸*3.25mm Q195-215 天津友发 3960-
焊管 4寸*3.75mm Q215-235 天津友发 3930-
焊管 6寸*4.0mm Q215-235 天津友发 4010-
焊管 8寸*5.0mm Q215-235 天津友发 4100-
焊管 6分*2.5mm Q235B 凌钢 4080- 无货
焊管 1寸*3.0mm Q235B 凌钢 4020- 无货
焊管 1.5寸*3.25mm Q235B 凌钢 3950- 无货
焊管 4寸*3.75mm Q235B 凌钢 3950- 无货
焊管 6寸*4.0mm Q235B 凌钢 4050- 无货
焊管 8寸*6.0mm Q235B 凌钢 4190- 无货
焊管 4分*2.75mm Q195-215 吉林华岐 4170-
焊管 6分*2.75mm Q195-215 吉林华岐 4050-
焊管 1寸*3.25mm Q195-215 吉林华岐 4010-
焊管 1.2寸*3.25mm Q195-215 吉林华岐 4010-
焊管 1.5寸*3.25mm Q195-215 吉林华岐 3930-
焊管 2寸*3.5mm Q195-215 吉林华岐 3930-
焊管 2.5寸*3.75mm Q195-215 吉林华岐 3930-
焊管 3寸*3.75mm Q195-215 吉林华岐 3930-
焊管 4寸*3.75mm Q215-235 吉林华岐 3920-
焊管 5寸*4.5mm Q215-235 吉林华岐 4060-
焊管 6寸*4.5mm Q215-235 吉林华岐 4060-
焊管 8寸*5.5mm Q215-235 吉林华岐 4060-

本文引用地址:http://www.infodelite.com/gt/show-5449253-1.html

[ 钢铁搜索 ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]

相关分类浏览